Xế hộp Range Rover của giang hồ mang Huấn Rose bị тαι иạи tại Yên Bái

x̠ế h̠ộp̠ r̠a̠n̠g̠e̠ r̠o̠v̠e̠r̠ c̠ủa̠ g̠i̠a̠n̠g̠ h̠ồ m̠a̠n̠g̠ h̠u̠ấn̠ r̠o̠s̠e̠ b̠ị t̠a̠i̠ n̠ạn̠ t̠ại̠ y̠ên̠ b̠ái̠. v̠ào̠ c̠h̠i̠ều̠ n̠a̠y̠ (1/8) c̠h̠i̠ếc̠ x̠e̠ o̠t̠o̠ h̠i̠ệu̠ r̠a̠n̠g̠e̠ r̠o̠v̠e̠r̠ b̠k̠s̠ 89a̠-163.33 g̠ặp̠ t̠a̠i̠ n̠ạn̠ t̠ại̠ v̠ăn̠ c̠h̠ấn̠ – y̠ên̠ b̠ái̠ r̠ất̠ m̠a̠y̠ k̠h̠ôn̠g̠ c̠ó t̠h̠i̠ệt̠ h̠ại̠ v̠ề n̠g̠ười̠.h̠ậu̠ q̠u̠ả n̠ổ 3 l̠ốp̠ 1 t̠úi̠ k̠h̠í. h̠i̠ện̠ c̠ơ q̠u̠a̠n̠ c̠h̠ức̠ n̠ăn̠g̠ đa̠n̠g̠ đi̠ều̠ t̠r̠a̠ l̠àm̠ r̠õ. Nguồn: https://91.com.vn/ Dàn xe sang hàng chục tỷ trong MV của ‘giang hồ mạng’ Huấn Hoa Hồng Chỉ sau khoảng 1 ngày đăng…